Jdi na obsah Jdi na menu
 

Požádej a je ti dáno

article preview

Související obrázek

NAUČTE SE ZHMOTŇOVAT VAŠE PŘÁNÍ

Abrahamovo učení   -   Esther a Jerry Hicks

                                    Čím déle na něco myslíte, tím silnější se vaše myšlenka stává  realitou

Každá myšlenka, jíž věnujete pozornost, se rozpíná a stává se součástí vašich vibrací. Ať už je to myšlenka na něco, co chcete, nebo na něco, co nechcete, vaše pozornost činí předmět vašich myšlenek částí vaší zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že náš vesmír je založený na přitažlivosti, neexistuje nic takového jako vyloučení. Všechno je zahrnuto. Proto když vidíte něco, co byste rádi zažili, a soustředíte se na to a nahlas tomu řeknete ano, zahrnete to do svých zkušeností. Když vidíte něco, co nechcete zažít, zaměříte se na to, řeknete tomu ne, navzdory tomu to zahrnete do svých zkušeností. Nefunguje to tak, že byste chtěné pozvali do svých zkušeností tím, že tomu řeknete ano, a vyloučili nechtěné ze svých zkušeností tak, že tomu řeknete ne, protože v našem vesmíru založeném na přitažlivosti neexistuje vyloučení. Vaše zaměření znamená pozvání. Vaše pozornost věnovaná určité věci znamená její přivolání.

 

                                                   Emoce jsou indikátory vašeho souladu se Zdrojovou energií

Vaše emoce ukazují stupeň vašeho souzvuku se Zdrojem. Přestože nikdy nemůže dojít k tak naprostému nesouladu se Zdrojem, abyste se od něj zcela oddělili, podle typu myšlenek, kterým se rozhodujete věnovat svou pozornost, se můžete pohybovat po celé škále – buď v souladu, nebo nesouladu s Nefyzickou energií, která je ve skutečnosti tím, kdo jste vy. Časem a postupnou praxí v každém okamžiku poznáte míru svého souladu s tím, kdo skutečně jste. Umožňujete-li energii svého Zdroje proudit, daří se vám dobře. Stejnou měrou, jakou toto spojení neumožňujete, se vám nedaří dobře. Jste bytosti obdařené silou. Máte naprostou svobodu tvořit. Když to víte a zaměřujete se na věci, které jsou ve vibrační harmonii s touto svobodou, cítíte dokonalou radost. Máte-li však myšlenky, které jsou opačné než tato pravda, cítíte také opačné emoce oslabení a svázanosti. Všechny emoce se nacházejí někde na této škále, od radosti.

Když pochopíte, že vaše myšlenky se rovnají vašemu bodu přitažlivosti a že způsob, jak se cítíte, je ukazatelem         vaší úrovně umožňování, či kladení odporu, máte v rukou klíč k vytvoření všeho, po čem toužíte.

 

Není možné, aby věc, z níž máte neustále pozitivní pocit, dopadla špatně, a stejně tak není možné, aby věc, z níž máte trvale špatný pocit, dopadla dobře – protože to, jak se cítíte, vám řekne, zda umožňujete své přirozené dobro, nebo ne. Všechno, čemu věnujete svou pozornost, se stane vaší „pravdou“. Podle zákona přitažlivosti to tak být musí. Váš život a život každého člověka je pouze odrazem toho, jaké myšlenky převládají. Z toho neexistuje žádná výjimka.

 

                                                                Naučte se sledovat své pocity

Když jsou emoce silné, ať již dobré, nebo špatné, vaše touha je též silná. Když jsou emoce slabé, vaše touha silná není. Máte-li silné nebo slabé dobré pocity, umožňujete splnění vašeho přání. Když máte špatné pocity – ať jsou silné, nebo slabé – jste ve stavu, kdy neumožňujete splnění svého přání. Vaše emoce jsou absolutními ukazateli vašeho vibračního obsahu. Proto jsou dokonalým odrazem vašeho momentálního bodu přitažlivosti. Pomáhají vám v každém okamžiku poznat, zda v současné době umožňujete, nebo neumožňujete splnění svého přání.

Vaše emoce nevytvářejí, ale ukazují, co v současném okamžiku přitahujete. Jestliže vám vaše emoce pomáhají poznat, že vaše volba myšlenek vás nenavedla na směr, po kterém toužíte, potom něco udělejte: obnovte své spojení tak, že si vyberete myšlenky vyvolávající lepší pocity.

                                                            Něco jste věděli dřív, než jste sem přišli

Pomůže vám, když si zapamatujete, že jste tvůrci, kteří přišli do této časoprostorové reality náběžné hrany, aby zažili radost z usměrňování Zdrojové energie do svých konkrétních životních zkušeností. Když jste se rozhodli narodit do tohoto těla, věděli jste, že jste tvůrci a že prostředí Země bude inspirovat vaši konkrétní tvorbu. Věděli jste rovněž, že kdykoli požádáte, bude vám dáno. Byli jste nadšeni vidinou, že budete inspirováni k tomu, abyste získali své konkrétní zkušenosti. Chápali jste, že vámi bude proudit Zdrojová energie, abyste mohli dosáhnout splnění svých přání.

Věděli jste rovněž následující:

• Když se budete stále snažit o pocit radosti nebo Dobra, budete stále směřovat k tomu, po čem budete toužit.

• V procesu směřování k tomu, po čem budete toužit, budete zažívat radost.

• Na úrovni pozemských podmínek budete mít dostatečnou volnost k tomu, abyste formovali své vibrace tak, že k sobě budete radostně přitahovat nádherné životní zkušenosti.

• Vzhledem k tomu, že základem tohoto úžasného vesmíru je Dobro, budete mít dostatek příležitostí k tomu, abyste prostřednictvím neustálého vysílání vibrací formovali své myšlenky do radostných životních zkušeností.

• Dobro je dostatek, takže jste necítili žádné nebezpečí ani obavy z rozdílného prostředí, do něhož jste šli.

• Různost vám pomůže volit si svůj konkrétní život.

• Vaše práce tu bude k tomu, aby usměrňovala vaše myšlenky, a tímto způsobem se bude odvíjet váš život.

• Jste věčným prodloužením Zdrojové energie a základ toho, co jste, je dobrý.

• S lehkostí budete umožňovat Dobru, aby vámi proudilo nepřetržitě.

• Nikdy se nemůžete od Zdroje příliš vzdálit ani se od něj nemůžete zcela odříznout.

• Budete bezprostředně zažívat emoce, které vám pomohou pochopit směřování vašich myšlenek, a vaše emoce vám budou neustále říkat, zda se v daném okamžiku přibližujete k tomu, po čem toužíte, nebo se od toho vzdalujete.

• Podle toho, jak se cítíte, poznáte v každém okamžiku, nakolik umožňujete spojení se svým proudem dobra. Do této pozemské zkušenosti jste přišli s dychtivým očekáváním úžasného života.

• Věděli jste také, že žádná myšlenka se nezhmotní okamžitě, takže budete mít dost příležitostí formovat, hodnotit, rozhodovat se a těšit se z tvůrčího procesu.

 

 

                                                     Když se někdo snaží omezovat něčí svobodu,

                                                            vždy ho to stojí jeho vlastní svobodu

Ano, když žádáte, je vám vždy dáno. Musíte však být ve vibrační harmonii s tím, o co žádáte, než budete schopni to vpustit mezi své prožitky. Příčinou, proč tolik lidí nevěří či nepamatuje na to, že všechno, o co žádají, je jim dáno, je, že si nejsou vědomi toho, co vibračně dělají. Nedávají si vědomě do souvislosti své myšlenky s následnými pocity, které ony myšlenky vyvolaly, a s hmotnými projevy, k nimž došlo. Bez této vědomé souvislosti nemůžete vědět, zda jste, nebo nejste v souladu s tím, po čem toužíte.

Když víte, že něco chcete, a uvědomíte si, že to nemáte, budete se domnívat, že existuje něco mimo vás, co vám v tom brání. Nikdy to však není pravda. Jediná věc, která vám brání v přijetí něčeho, po čem toužíte, je rozpor mezi vaším navyklým způsobem myšlení a vaším přáním. Jakmile si uvědomíte moc svých myšlenek a svou schopnost umožnit věci, po nichž toužíte, máte nad svými prožitky tvořivou kontrolu. Jste-li však převážně zaměřeni na výsledky svých zaměřených myšlenek, a nikoli na jejich prociťování, snadno sejdete z cesty.

Od strachu z nechtěných zkušeností se nikdy neosvobodíte snahou ovládat chování nebo touhy druhých. Svou svobodu umožníte jedině uzpůsobením svého vibračního bodu přitažlivosti. Když neznáte zákon přitažlivosti a když si neuvědomujete, co děláte se svým vibračním bodem přitažlivosti, je pochopitelné, proč se snažíte mít pod kontrolou okolnosti, které vás obklopují. Mnoho okolností, které vás obklopují, však pod kontrolou mít nemůžete. Jakmile poznáte zákon přitažlivosti a jakmile si začnete uvědomovat, jaký pocit ve vás vyvolávají určité myšlenky, už nikdy nebudete mít strach, že nechtěné věci vniknou bez pozvání do vašich zkušeností. V tomto vesmíru založeném na přitažlivosti nemůžete nic prosadit násilím. Nic k vám nemůže přijít, pokud s tím nedosáhnete vibrační harmonie; a teprve když s tím dosáhnete vibrační harmonie, může se to k vám dostat.

 

Zapamatujte si, že:

 

• Myšlenky, které máte, se rovnají vašemu bodu přitažlivosti.

• Dostanete, na co myslíte, ať to chcete, nebo ne.

• Vaše myšlenky jsou vibrací a na tuto vibraci potom přijde odpověď podle zákona přitažlivosti.

• Expandováním a zesilováním začne být vaše vibrace nakonec tak silná, že způsobí zhmotnění.

• Jinými slovy, to, na co myslíte (a tudíž i co cítíte) a co se zhmotňuje ve vašich zkušenostech, je vždy ve vibračním souladu

                                     

                                               Svých nekontrolovaných myšlenek se nemusíte bát

 

Jakmile lidé zákon přitažlivosti pochopí a přijmou (což obvykle netrvá dlouho, protože ve vašem prostředí neexistuje ani náznak důkazu, který by ho vyvracel), budou mít mnozí ze svých myšlenek zpočátku nepříjemný pocit. Jakmile pochopí moc zákona přitažlivosti a začnou zkoumat, na co myslí, začnou se v některých případech obávat svých nekontrolovaných myšlenek. Není však důvod bát se svých myšlenek, protože nejsou jako nabitá zbraň, jež může způsobit obrovskou a okamžitou škodu. Ačkoli je totiž zákon přitažlivosti mocný, základem vašich zkušeností je Dobro. A přestože jsou vaše myšlenky magnetické a expandují s vaší pozorností, máte spoustu času na to, abyste si – jakmile si začnete uvědomovat nějaké negativní pocity – začali vybírat jiné, méně rezistentní myšlenky, a tak se rozhodli pro výsledek, který je více žádoucí.

Mějte na paměti, že i když můžete proud dobra různou měrou buď umožňovat, nebo mu klást odpor,on plyne bez přestání. Takže i malá snaha vynaložená směrem k myšlence, z níž máte lepší pocit, přinese zřetelné výsledky. Jakmile uděláte tento krok a najdete myšlenku, z níž máte lepší pocit, dáváte si vědomou svobodu přejít v jakékoli záležitosti z místa, kde se nacházíte – ať je to kdekoli – na místo, kde chcete být. Jakmile si záměrně vyberete myšlenku a uvědomíte si, že se cítíte lépe, znamená to, že jste úspěšně použili svůj navigační systém a že můžete být na své cestě ke svobodě, po níž toužíte a kterou si zasloužíte. Protože není nic, co byste nemohli dělat, mít nebo tím být.

Zpracovala jsem z knihy Požádej a je ti dáno 

https://www.youtube.com/watch?v=qPqy6izMRYo&list=PLo2mizZ8k-_AUhin3wRbR3Jhlyuvl-oY4

 

 
 

Přihlášení

Kategorie

Poslední fotografieStatistiky

Online: 2
Celkem: 791274
Měsíc: 3746
Den: 109