Jdi na obsah Jdi na menu
 

NAŠE DUŠE

article preview

Související obrázek

z knihy Diagnostika karmy od S. N. Lazareva

"Rodiče přivedly na svět tělo, ale duši stvořil Bůh. Duše je mnohem významnější, než tělo, takže skutečným otcem je Bůh. Pokušení přilnout k milovanému člověku, k rodičům, je samozřejmě velmi silné, zvlášť často mu podléhají ženy. Platí tedy jeden paradox s nímž není snadné se smířit: čím podlejší a špinavější člověk je po vašem boku, tím méně lpíte na po zemskosti. Vše pozemské pro vás ztrácí chuť i barvu, vaše duše tíhne k Bohu a tím se očišťuje. Čím je blízký člověk lepší, vznešenější a slušnější, tím větší v nás žije pokušení k němu přilnout a udělat si z něj svůj základní životní cíl, tedy odvrátit se od Boha a vpustit čerň do vlastní duše. Duše se neočisťuje pozemskou dokonalostí, ale pozemskou špínou, tj. tragediemi, nemocí a smrtí.

 

Rakovina je lékem na spásu duše, onemocnění tohoto typu vždy vzniká při poklesu míry lásky v naší duši. V Americe jsou ochotni postavit objeviteli těchto příčin a způsobu jejich léčby pomník ze zlata. A přitom příčinu i léčebnou metodu známe již po tisíciletí a není třeba stavět zlaté sochy tomu, kdo je pojmenoval.

 

V poslední době si naše duše příliš zvykla na po zemskost. Pozemská dokonalost se pro nás stala hlavním cílem, naše duše černají a ztrácejí lásku. Bortí se naše schopnosti, moudrosti i všechno, co souvisí s naším životem na zemi. Během jedné nebo dvou tisícovek vtělení postupně zmizí vše, co souviselo s naším konkrétním pozemským životem. Nevytrácí se jen jedno - láska. To je ten jediný kapitál, který si dokážeme uchovat, takže útok na něj bývá vždy zastaven tvrdě a účinně. Aby nezahynuly duše, hynou těla."

 

Příčina druhá nemoci Lazarev

 

zavraždit jiného člověka - zabít lásku... jedna z mála

Žena postižená neplodností. Obracela se už na několik senzibilů, ale výsledek se zatím rovná nule. Vysvětluji ženě důvody jejího stavu:"Čtyřikrát už jste uvažovala o sebevraždě, a tím jste v sobě spouštěla mechanismus zkázy lásky a života. Tento program je velice silný-a váš organismus cítí potřebu nějak ho zastavit. Tím, že v sobě dusíte lásku, že v sobě dusíte city, které vás spojují s ostatními, přinášíte škodu nejen sobě, ale i jiným."
žena mě přerušuje:
"Čert je vem, ty jiné lidi, já chci konkrétně vědět, co a jak je se mnou.“
Pouštím se do dalšího trpělivého vysvětlováni:
"Právě teď jste se ve vlastní prospěch zřekla všech ostatních lidí, a tím se už kdoví pokolikáté
odříkáte lásky. Dokud ve vás bude tento pocit žít, budete mít i jiné problémy, než že nemůžete mít
děti."
"Řekněte mi konkrétně, co udělat, aby mi bylo líp. Co mi můžete zaručit?"
Cítím obrovskou zátěž. Každá nekorektní otázka mě velmi vysiluje.
"Zaručit vám nemohu nic, protože příliš mnohé záleží na vás." Žena vstala a beze slova odešla.
Zkoumám její emoce -ještě že se neurazila a nezpůsobila si tak ještě větší škodu.

 

 

Příčina 3 - nemocí - SLOVO NEGATIVNÍ MYŠLENKY JEDNA Z MÁLA

 

V každodenním životě si často dovolíme vyjadřovat se špatně o
lidech, o sobě i svém osudu. Jenže ono se ukazuje, že tenhle zlozvyk u člověka vede - k zubním kazům. Nejnebezpečnější jsou neuctivé výroky na adresu příbuzných a přání zla svým nejbližším. S těmito prohřešky se pak snoubí karmické programy rodičů a našich vlastních minulých inkarnací, ale zvlášť nebezpečná je se sebou samým. Příčinou paradentózy je spílání otci, obtěžkanost karmy a nesprávná výživa. Emocionální rovnováhu a snížení podvědomé agrese posiluje pravidelná
konzumace syrové zeleniny. Účinnost fytoterapie obecně je pak dána především tím, že ovlivňuje naše duchovní i fyzické struktury.

 

 

Další příběh 

LAZAREV

Nedávno jsem vyšetřoval jednu rodinu. Přišel mladý manželský pár s dítětem a matka mladé paní. Vyprávěli mi, že v poslední době se na ně hrne jedno neštěstí za druhým. Jakmile se dítě narodilo, manželovi začali jeden po druhém umírat příbuzní. Babička se rozvedla s manželem a krátce nato jí zjistili rakovinu. Nemohli pochopit, proč to všechno, a tak najednou. Prozkoumal jsem struktury jejich pole a řekl jim:

"V poslední době rychlost pohybu karmických struktur vzrůstá a odpovídajícím způsobem se posiluje jak odměna, tak trest. Je nesnadnější přivést na svět dítě s temnou duší, a to vše se děje proto, aby na svět přicházely jen děti se světlou duší. V lidech je dnes méně lásky, kontakt s Bohem se omezil a šance na přežití klesají. Láska existuje před naším narozením i po naší smrti, ale ve svém vědomí člověk fixuje vznik lásky jako výsledek vztahů ke komukoli a vzniká v něm přání učinit vztahy smyslem, nikoli prostředkem pro zrod lásky. Jakmile k něčemu takovému dojde, rodí se žárlivost, která nejdřív zabíjí pozemskou lásku, a pak i lásku božskou. Má-li se dnes na světě objevit harmonické dítě, jeho rodiče musejí očistit duše, jinak je po jeho narození budou nuceni očišťovat skrze nemoci a pohromy. Vnitřní hladina lásky v chlapci je neobyčejně vysoká, ale po otcovské i mateřské linii je tu přílišné tíhnutí ke vztahům, žárlivost a vražda lásky. Aby vůbec mohl přijít na svět, muselo zemřít několik příbuzných z otcovy strany, a aby přežil, babička z matčiny strany se musí vzdát všeho pozemského. Proto choroby a rozvod. Znamená to, že nakolik dokážete přehodnotit svůj dosavadní život a přeorientovat své duše, natolik budete šťastní a zdraví."

 

"Uplynulo již několik měsíců od chvíle, co se snažíme vyléčit dceru vaší metodou. Efekt je ale zatím minimální, situace se spíš zhoršuje a epileptické záchvaty jsou ještě častější. Můžete nám to nějak vysvětlit?" 

"V této chvíli mohu říct jen jedno: duše jejích příštích dětí jsou velmi potřísněny a je třeba je očistit. Sdělte mi ještě nějaké další podrobnosti, o kterých nevím." "Její problémy začaly hned po narození. Od prvních týdnů života celé noci prokřičela. Když se naučila mluvit, vyprávěla mi, jak k ní v noci přichází zlý medvěd a děsí ji. Ve třech letech pak ztratila dar řeči. Nevím, zda vám to pomůže, nebo ne," pokračoval její otec, "ale měli jsme velké problémy s jejím početím. Obrátili jsme se o pomoc na jednu senzibilku, a teprve pak se nám dcera narodila." Znovu jsem situaci přezkoumal a postupně mi začínalo být jasno. "Jestliže se nezmění vaše povaha a vaše vnímání světa, pak jakékoli zlepšení situace bude jen přenosem duševní špíny do budoucnosti. Vaše dcera se nejdřív vůbec nemohla narodit, protože jste její duši postoupil svou pýchu a své lpění na vnějším zdaru. Ta senzibilka začala intuitivně čistit struktury vašeho pole a struktury pole vaší dcery, ale vše nedobré svrhla do osudu vašich příštích vnoučat. Dcerka se tedy narodila, ale karmické vrstvy z budoucnosti plynou sem k nám, do přítomnosti. Čím intenzivněji zatlačujeme špínu do budoucnosti, tím tvrději nás potom přimáčkne, když toho odkladu nevyužijeme. Ve spánku sílí v člověku kontakt se záhrobím a s budoucností. Když je tam špína, nemoci se prohlubují. Vy jste se trápili a prosili jste Boha, aby vám dal dítě, a postupně jste odčiňovali to, že jste svou špínu svrhli na potomky. Vnější zásah způsobil jen odklad problémů. Ve věku tří až pěti let však dochází k velmi aktivnímu zapojování člověka do sociálních struktur, do pozemského života. To vše způsobilo ve vaší dceři výbuch podvědomé agrese vůči světu lidí, která se okamžitě proměnila v program sebezničení a byla blokována ztrátou řeči a epileptickými záchvaty. Pokud chcete dceru vyléčit, musíte usilovně očišťovat svou duši a duše potomků. Pokud to neuděláte, v příštím období tíhnutí ke všemu pozemskému, tedy mezi deseti a čtrnácti lety, se posílí program sebezničení nejen u dcery, ale i ve vás jako zdroji problému."

Žena asi tak hodinu vzlykala a tvrdila, že ji zabíjím. Pak se vzpamatovala. Za nějaký čas mi zavolala a řekla mi, že se její stav normalizoval. Byl jsem si jist, že tím celý případ skončil. Za půl roku však přede mnou seděla znovu. "Všechno bylo báječné: hlava mě nebolela, ochablost a závratě zmizely, ale před měsícem se všechno znovu vrátilo a je to ještě horší." "Uvědomujete si, proč to tak je?" zeptal jsem se. Jen pokrčila rameny. "Protože před tím měsícem vás napadlo, že už to máte za sebou a dítě vlastně mít nemusíte." Rozplakala se. "Ale jak mám žít sama se dvěma dětmi?" "Přece pracujete. Navíc máte matku, která vám pomáhá. Ale především - když je vám souzeno porodit dítě, tak vám bude shůry pomoženo, abyste ho mohla vychovat." Žena si otřela slzy a pozorně se na mě zadívala. "A co když nebudu chtít porodit, co pak?" "Jak zákon porušíte, tak se vám nemoc vrátí. Protože to dítě nechcete vědomě, utrpí především hlava, nejspíš mozek, a mohla by to být buď epilepsie, nebo mozkový nádor." "No dobře, a kdyby mě postihl mozkový nádor - vyléčil byste mě?" "Ano." "Tak výborně," zaradovala se. "A proč se nezeptáte, jak vás budu léčit?" "A jak tedy?" podivila se. "Prostě vám řeknu, že byste měla porodit. Tak má vůbec smysl, abyste onemocněla?" Večer zavolala její přítelkyně. "Poslyš, ale tys jí neřekl, s kým má to dítě mít..." "Tak jí vyřiď, že to snad ví sama." 
Celý tenhle příběh do dnešního dne ještě neskončil. Vím jen tolik, že pacientka se cítí normálně a chystá se porodit. Její osobní život se znovu dostává do klidných kolejí.

 

 

<3 Mám tu pro vás lidičky pokání které vám pomůže od agrese a tím spojené nemoci - je jednoduché <3

"Ráno vstaň a popřej dobro a zdar celému okolnímu světu: lidem, zvířatům, trávám i květinám. A řekni: mám se rád(a), mám rád(a) jiné lidi, mám rád(a) Zemi, mám rád(a) vesmír i Boha. Tak se tvá duše očistí od agrese a ty se uzdravíš."

 

 

Jak si stále čtu S.N. Lazareva přicházím více a více k uvědomění mnoha věcí ohledně nemocí

Také jsem pochopila : Nemám lidi léčit, ale máj jim pomáhat léčit se. Ale kvůli tomu se oni musí změnit. To znamená, že je potřeba najít možnosti a způsoby změny charakteru člověka do úplných hloubek.

Jestliže dobrovolně neplníme hlavní zákon Vesmíru, je nám v tom pomáháno již nuceně. Křivdami,hádkami, nespravedlností, zradami. Jestliže to namůžeme přijmout, pomáhá se nám nemocemi neštěstím. Jestliže je nedokážeme přijmout, pomáhá se nám smrtí. Vždy a všude se objevuje pomoc.

Nikdy se s lékaři nepřít. Medicína se zabývá prací s důsledkem, my se budeme snažit pracovat s příčinou. Čím silněji se člověk uvnitř mění k lepšímu, tím méně potřebuje léků a tím rychleji se může s nemoci vypořádat.


,,Pomáhat lze pouze tomu, kdo chce vstát a pokusil se o to - tomu kdo leží a vyžaduje , aby ho vezli je nebezpečné pomáhat. Takovým nejdříve osud pomáhá knutou (bičem), a teprve, když v nich dozraje upřímná touha vstát a jít, je možné jim pomoci."


,,Nejtěžší co v životě může být, je zachování lásky k Bohu, když se hroutí vše, k čemu je naše duše připoutána."


1. Vždy a všude zachovávat lásku k Bohu a umocňovat ji.
2. Ve všem vidět a milovat Boha, pociťovat vyšší vůli.
3. Nehledat viníky.
4. Příjímat svět a lidi takové, jakými jsou.

,,Problémy s ledvinami, to je pýcha.Touha vnucovat jiným svou vůli, přísné hodnocení lidí a situací. Čím více máme požadavků vůči okolnímu světu i lidem, tím větší agrese roste v podvědomí."


,,Bolest páteře obvykle znamená hlubokou urážku na blízkého člověka, na sebe, osud."


,,Všechny součastné metody léčení přenášejí ,,špínu" z těla i vědomí zpět do duše, takže duch i duše člověka se mohou zbláznit .K tomu směřuje celý západní svět."


,,Láska podává absolutní obraz světa, a když zpočátku svět milujeme a až potom se ho snažíme pochopit, nikdy s ním nebudeme v konfliktu."

,,Bolest nás posouvá k správnému světonázoru, nutí nás vnitřně se měnit a hlouběji poznávat svět, když to nechceme dělat dobrovolně. Proto uzdravení v první řadě nezávisí na úsilí lékaře, ale na připravenosti pacienta změnit sebe, změnit systém priorit....


,,Neustálá nespokojenost s celým světem a se svým osudem může způsobovat chronické, těžké, nevyléčitelné nemoci. Nakolik se zřeknete kontroly nad situací, natolik se zlepší. Učte se milovat to, co se Vám libí."


,,Čím více odmítáme bolest přijmout , tím více nám ji dávají."


,,Jestliže se nám dostává lásky v takovém rozsahu jako je naše možnost odpustit a přijmout, jsme zdraví a šťastní a naši potomci také."


,,Čím je člověk dobrosrdečnější, tím snadněji nalezne správný směr a tak překoná nemoci, něštěstí nebo životní patové situace."


,,Buňka musí mít svou logiku, musí silněji tíhnout k poznání logiky organismu, jinak se stane buňkou rakovinnou."


,,Zapamatujte si, že každou vteřinu se Vám může stát to, co naprosto neočekáváte. A to je potřeba nevnímat jako nepříjemnost, ale jako možnost rozvoje vědomí. Zřekněte se kontroly nad situací."


,,Je lepší plakat, než nenávidět"


,,Milujte a každou vteřinu buďte připraveni ztratit toho, koho milujete."


,,Na rozdíl od fyzického těla - v duchovním světě je možné vše spravit zpětně."


,,V dobrém se naučte vidět špatné a ve špatném - dobré a potom milovat první i to druhé součastně."


,, V první řadě je třeba zbavit se nespokojenosti se svou nemocí. Nemoc těla, to je vakcína proti nemoci a rozpadu duše."


,,Člověk je biologicky stavěn tak, že jiným může pomoci mnohem více, než sobě samému."


,,Jedním z nejsilnějších prostředků změny vlastního charakteru je dbaní na svou řeč. Čím mírněji a dobrosrdečněji se vyjadřujeme o jiných lidech, ale i sobě, tím lépe se tak léčíme. Přísné, hrubé, kategorické, podezíravé vyjadřování nese v sobě zárodky budoucí nemoci.

 
 

Přihlášení

Kategorie

Poslední fotografieStatistiky

Online: 1
Celkem: 791272
Měsíc: 3746
Den: 108