Jdi na obsah Jdi na menu
 

KLETBY a i jak se zbavit prokletí

article preview

Výsledek obrázku pro OBRÁZEK KLETBY

PŘÍZNAKY KLETBY

 

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY PROKLETÍ?

 

  Jak pozná člověk, že je terčem útoku čaroděje či nějaké nebezpečné sekty? Ovládne ho slabost a bezbrannost, nic se mu nedaří, zhorší se mu nálada a posléze i zdravotní stav. Lze se proti tomu nějak bránit?

 

Ublížit někomu bez použití fyzického násilí může být poměrně jednoduché, zvlášť pokud se jedná o citlivého jedince. Někdy stačí dotyčného urazit, zachovat se nespravedlivě, či dokonce mu dát pouze najevo svoji špatnou náladu v nevhodnou chvíli. Postižený ucítí nevolnost v oblasti břišní krajiny, zvýší se mu produkce adrenalinu a následně i krevní tlak. Pokud takový stav přetrvá delší dobu, může na zdravotním stavu člověka zanechat neblahé následky. Osud jedince tak může být ovlivněn na celý život. Praktiky černé magie pak uvedené známé zákonitosti už „pouze“ dovádějí do hrůzné dokonalosti.

 

Kletba se projevuje na všech rovinách života postiženého kletbou čím dál více, neboť její povahou je šířit se jako rakovina a zhoršovat se. V počátečním stádiu se může tvářit jako příznaky běžného stresu, nervozita nebo jiný zdravotní problém. V konečném stádiu nebo když jde o působení zlovolných bytostí jsou potom příznaky takové, že z nich člověka mrazí.

 

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže vracejí, jakoby odnikud.

 

S druhým nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie při spánku a usínání. Nepříjemné úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce – bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje. Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku.

 

Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody – praskání obrazů nebo ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.

 

Další známky a symptomy PROKLETÍ:

duševní a citové zhroucení

opakované nebo chronické nemoci

neplodnost, náchylnost k potratům, ženské nemoci

rozpad manželství a rodiny

ustavičný nedostatek financí

časté nehody a „nešťastné události“

série předčasných úmrtí, sebevražd, nevysvětlitelných úmrtí nebo vražd v rodině

 

 

 

Související obrázek

 

Kletba je to zlá /jako šíp vystřelená/ myšlenka, proměněná ve slova, vyjádřená jako žádost k nadpřirozeným silám, která svou silou, ubližuje tomu, komu je právě poslána. Proklínající vždy přeje tomu druhému, aby mu vznikla škoda nebo jej potkal zlý osud. Někdy jí ale také člověk vysloví jen v neštěstí, zlobě nebo bolesti. Vyslovením kletby se určitá osoba stane prokletou, tj. po určité době tuto osobu postihne neštěstí. Prokletí se nemusí vztahovat jen na osoby, ale též na celé rodiny, předměty, budovy, místa atd.

 

Prvním důležitým faktorem pro zrušení kletby je pokusit se rozpomenout si, kdy poprvé Vaše potíže začaly. Položte si otázku, zda si z té doby vybavujete nějaké nepříznivé okolnosti, situace nebo osoby. Diagnostika kletby od profesionála má tu výhodu, že (čaroděj, mág, psychotronik, esoterik, kněz) okamžitě rozezná přítomnost negativních bytostí, porušení jemno hmotného těla atd., kterého si laik nemusí být vůbec vědom.

 

V počáteční fázi je snadné se kletbě ubránit nebo ji se sebe setřást pomocí vůle, disciplíny a speciálních postupů, které nabízejí všechny duchovní tradice. K tomu je však zapotřebí dostatečná bdělost postiženého, aby rozeznal klíčící vliv a postavil se mu. Bohužel většina postižených se rozhodně vyhledat pomoc až ve fázi, kdy je kletba v plné síle a její odstranění a plné zotavení jsou již záležitostí měsíců, ne týdnů. Závažnosti postižení odpovídá doba zotavení. Pokud člověk vlivem kletby přišel o práci, vztah nebo majetek, jsou tyto škody většinou již nevratné - jedinou šancí je začít znovu a jinak.

 

Častěji se setkávám s tím, že černá magie funguje jako rakovina: lidé zkrátka nechtějí věřit tomu, že ji mají, takže často něco podniknou až v hodině dvanácté. V situaci, kdy je klient dlouhodobě bez práce, přišel o rodinu, má chatrné zdraví a ztrácí chuť do života a daný vliv v jeho životě působí už řadu měsíců, někdy dokonce let.

 

Některé typy špatné energie nejsou tak silné, ale působí velmi vlekle, takže si často postižený ani neuvědomuje, že s nimi žije. Většinou je označujeme jako „smůlu“. Když se člověku nedaří v žádné oblasti života přes soustavné úsilí, stále se dostává do problematických situací a vztahů, nemůže najít vhodného partnera – v magii se o tom hovoří jako o „zkřížení cesty“, což je výraz, mající svůj původ ve starobylé africké magii, kde se kříž používá k vytvoření bloku a utrpení.

 

Takové nepříjemnosti lze považovat za slabší formu kletby. Odstranit zkřížení cesty dokáže i laik s pomocí kvalitních pomůcek a postupů. Rušení prokletí není nic jiného než smíření a očištění rozhněvaných na duchovní rovině. Lze jej možné zrušit /jeho účinky/ např. tzv. modlitbou za rozvázání negativní vazby, která se prokletím vytvořila a zrušením jejích negativních důsledků. Modlitbu za rozvázání by mohl pronést každý kněz, nemusí to být ustanovený exorcista, ale je pravda, že ne každý kněz s ní má zkušenost a věří v její moc, proto je třeba k tomu vyhledat vhodného člověka.

Výsledek obrázku pro OBRÁZEK KLETBY

                                                                           ZRUŠENÍ KLETBY

 

Ke zrušení kletby je potřeba vědět nebo zjistit hlavně to - co to je za kletbu, ale taky kdo ji na vás seslal. Prokletí existuje, stejně jako existuje síla požehnání, které přináší do života lidí dobro, které jim pouhý člověk nemůže dát. Když prokletá osoba neví, co je ta kletba zač, pravděpodobně se jí tak snadno nezbaví.

 

Dost často se stává, že prokletý člověk si vůbec neuvědomuje, že vlastně prokletý je. Nedochází mu, že dělá věci, které by za normálních okolností nedělal, má psychické problémy a bohužel nevidí, že právě on se stal prostředníkem kletby. Pokud je kletbou postižená celá rodina, je zle, obzvlášt, jedná-li se kletbu, kterou je svázán celý rod po mnoha generací, jejíž účinky se projeví až při dlouhodobějším působení . . .

 

Tihle lidé si mnohdy ani neuvědomují, že něco není v pořádku a nějakou tu potíž v životě berou jako jeho normální součást. Pouze vy vidíte, že je něco špatně, ale ostatní si to nedokáží připustit. Zdá se jim vše v pořádku a vy jste v tu chvíli bezmocní. Stačilo proklít jednoho člena rodiny a skrze energetické propojení duší se kletba přenesla na všechny rodinné příslušníky. Je nutno podotknout, že člověk, který proklel vaši rodinu, nemusel být přímo čaroděj. Stačilo pouze, že si z nějaké příčiny uchovával velmi negativní emoce (jako nenávist či závist) vůči osobě z vaší rodiny. Tak silné emoce lze zhmotnit v kletbu i bez speciálního umu a problém je tu. Pokud je ale kletba zaměřená tak, aby škodila tady a teď, popřípadě aby jednorázově ublížila, pak člověk její vliv většinou vnímá docela silně, neboť mu zasahuje nějakým způsobem do jeho života.

 

Jak se v této situaci zachovat, je velmi ošemetná věc. Logicky chcete své rodině pomoci, pokud ale máte co do činění s negativními silami, může se to obrátit i proti vám. Lidé, kteří jsou pod vlivem kletby, přehlížejí svou skutečnou situaci a je dost možné, že o vaši pomoc nebudou vůbec stát! Velmi radikálním způsobem řešení je odejít od rodiny. Tedy alespoň částečně. Není tím tedy myšleno navždy, ale do vyřešení problému. Což se ovšem může protáhnout i na desetiletí. Jen málokdo má odvahu na to, aby zpřetrhal vztahy s rodinou posedlou kletbou, každopádně se vyvarujete toho, že kletba postihne i vás!

 

Existuje ale i mírnější řešení, které se ovšem neobejde bez pomoci dalšího člověka. Odhalení kletby někým druhým lze různými metodami v oblasti mystiky. Obrátit se můžete na někoho, kdo se vyzná v práci s energiemi a může vnést do záležitosti hlubší vhled. Ale není běžné, aby se tím někdo přímo zabýval. Obvykle se to zjišťuje až na žádost osoby, která má podezření, že by mohla být pod vlivem kletby. Samozřejmě to musí být člověk, kterému stoprocentně důvěřujete! Je tedy naděje, že pomůžete sobě a celé vaší rodině od působení zlých sil. Nesmíte ovšem pomoc rodině vnucovat, pravděpodobně by to mělo opačný efekt. Připravte se, že se jedná o běh na dlouhou trať, který ovšem všechny problémy vyřeší!

 

JAK SE ZBAVIT PROKLETÍ

 

Člověk mívá občas pocit, že si na něho někdo zasedl a posílá mu špatnou energii.

Je možné zrušit vliv černé magie?

Někteří lidé zůstávají bez peněz a přátel, nemají se s kým potěšit.

Místo radosti mají jen smutek, vnímají beznaděj dnešního světa, nevidí před sebou nic hezkého.

Další kategorie lidí zase "hodnotí" svět kolem sebe,

svět těch z jejich pohledu "úspěšnějších", je v tom určitě i trochu závisti a záště.

Pak zbývá jen málo, aby černé myšlenky směřovaly tam, kam nemají.

Co se potom děje? Člověk se cítí mizerně.

Bezdůvodně má bolesti hlavy (nejčastěji migrény) nebo břicha (bez zjevných dietních chyb).

Sahá po lécích, kávě, alkoholu, ale pomoc by mu mohla tato jednoduchá rada.

 

Lehneme si - nejlépe večer, kdy je člověk zklidněný a nemá před sebou žádné povinnosti -

na záda a tělo maximálně uvolníme.

Zpomalíme dech, i když to při výše zmiňovaných problémech nemusí být vůbec jednoduché. Po chvíli začneme vnímat, že jsme součástí většího světa. Požádáme o souhlas Universum nad námi, jestli se můžeme schovat do ochranného obalu. Skutečně doporučuji požádat, direktivně k ničemu nedojde, i s trochou pokory.

Ta je moc důležitá.

Prosím vesmírné Universum schovej mě do ochranného obalu a očisti mě od zlých a ničivých energií, které na mě působí negativině a omlouvám se za vše špatné co jsem vyslovila v emocích, kterých jsem byla.

Když zaregistrujeme signál, že to bude možné, můžeme začít přijímat do prstů levé ruky pomyslnou NIT blahodárné energie. Kdo má s tímto způsobem energetické komunikace zkušenosti, může si tloušťku nitě zesílit až na šířku dlaně. Vnímáme, jak energie prochází levou rukou k rameni a potom ji (vizualizací) začínáme obtáčet kolem celého těla, asi tak, jako bychom ze sebe chtěli vytvořit mumii. Pravá ruka může jemně pásy energie uhlazovat. Nevynecháme na těle ani jediné místo. Když jsme takto "omotáni", měli bychom vnímat příjemné teplo a zvláštní pohodu. To je moc důležité. Dalším krokem je požádání o vytvoření zrcadlového obalu kolem našeho těla. Jakýkoliv jiný obal (např. existují ještě průhledné bubliny) totiž nezaručuje, že špatná síla vyslaná směrem k nám neprojde. Obal se tvoří postupně, měli bychom vnímat, jak se halíme do zvláštního měkkého pouzdra, asi jako když se zakukluje housenka... Pouzdro se nakonec pro jakýkoliv průchod špatných energií neprodyšně uzavře. Je nám příjemně, dostali jsme se do absolutně čistého prostoru, který nedovoluje temným silám s námi pracovat, naopak se jejich vliv zrcadlovým efektem lomí a vrací k původci této špatné energie zpět. Je to jednoduché a naprosto spolehlivé. Člověk v tomto zrcadlovém obalu usne a ráno se probudí zcela odpočatý a bez jakýchkoliv psychických problémů. HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘEJI IVA .....a nemusíte nikomu nic platit tato rada  je zdarma a myslím, že pomůže hodně lidem 

 
 

Přihlášení

Kategorie

Poslední fotografieStatistiky

Online: 5
Celkem: 803201
Měsíc: 3168
Den: 123