Jdi na obsah Jdi na menu
 

LÁSKA PODMÍNEČNÁ A BEZPODMÍNEČNÁ

article preview

Související obrázek

                                                                 Láska podmínečná a její důsledky

 

Jejím základem jsou podmínky vůči druhému- člověk pořád něco očekává od druhého, aniž by si tuto manipulaci uvědomil a přiznal. Požaduje, něco druhému podsouvá, nařizuje či vyžaduje se podřídit, přijmout jeho názor a vnímání reality. Mnohdy sobecky vyžaduje, aby ho někdo miloval místo toho, aby mu dal svobodnou vůli vlastního rozhodnutí. Občas dělá plány, intriky, nenáhodná setkání, vemlouvání se někomu za účelem povšimnutí a získání pozornosti.

 

Lásku daruje poslušnému a hodnému, který se podřídil jeho představám a cílům. A také si občas lásku druhého kupuje dárky, protože sám neumí Bezpodmínečně milovat, ani nezištně lásku dávat.

Nejeden člověk za slovem láska vidí splnění svých přání druhým, jeho přizpůsobení se vlastním představám, plánům, přáním, nekonečné dávání druhého, souhlas se vším, trpělivost, tolerantnost a jeho hraní role, kterou mu přisoudil svými představami a cíli. Určuje tedy druhému roli, kterou ho nutí hrát.

Jakmile se druhý člověk nepodřídí, nerealizuje jeho plány, neposlouchá příkazy, apely či názory, dokáže ho odsoudit jako nemilujícího, nehodného své lásky. Neposlušnost druhého se stává důvodem ho dále nemilovat a lásku mu nenabízet, nedarovat, ale naopak odpírat. Viníkem konce lásky se však stává druhý, nikoliv on sám, který miloval s podmínkami.

Podmínečná láska je závislá na tom, nakolik druhý člověk vyhoví. Často se viníkem nelaskavosti v lidských očích stává i okolní svět, protože žije v iluzi schopnosti dokonale, perfektně a nejsprávněji milovat.

Vztahy v rodině, doma, v práci, v kolektivu člověk mnohdy staví na iluzích vlastní kvality lásky (vyžaduje souhlas, podřízení se, přijetí jeho názorů druhými), záhy si však, s očima plnýma slz, stěžuje na nespravedlnost a nelaskavost druhých, kteří se odmítli podrobit jeho očekáváním.

V dobré víře se často svou láskou někomu vnutí do života (také někomu vnutí svou lásku), organizuje druhému život, řeší za něho a nutí ho konat dle svých představ. Svůj názor staví na piedestal a názor přítomných neuznává, považuje ho za nedokonalý či nesprávný. Nedovoluje druhým konat dle jejich názoru a rozhodnutí...

Iluze a zaslepení o vlastní kvalitě a podstatě lásky vedou člověka k životním nesnázím, ke zklamání, utrpení či bolestem, které si vyrobil nepochopením sebe sama a iluzí o kvalitě svého bytí.

Neumí-li milovat sebe sama, odmítá sebe sama, odpírá si Lásku (čeho programy má ve svém podvědomí), tak se vydává na cestu hledání Lásky venku, očekává, že mu ji někdo nahradí a dá zvenčí. Stává se závislým na lásce od druhého, svou láskou (podmínečnou) ho spoutává a nutí ho hrát roli dárce... Když se druhý tomuto vědomému či podvědomému cíli nepodrobí, tak pláče bolestí, že ho nikdo nemá rád... (tolik si lásku zaslouží, tolik ji druhým dává a oni se mu odvděčí jenom neláskou...). Je však otázkou, jakou kvalitu lásky nabídl. Od její kvality (základny, ze které vychází) závisí i výsledek.

Nabídne-li lásku podmínečnou, která očekává, nutí, směřuje druhého někam, dostane zpět také podmínečnou lásku. Nemůže čekat zpět Lásku Bezpodmínečnou, nezasloužil si ji. Co investoval, to se mu i vrátí. Ze země může vyrůst jenom to semínko, které do ní vloží... Z bodláku růže nevyroste...

Láska podmínečná je bolestivá, útrpná, tíživá a těžká jako balvan. Dá se přirovnat viru, který zachvátí člověka na všech úrovních jeho bytí, až se zmanifestuje na fyzické rovině bolestí a posléze i nemocí.

Je základem veškerých problémů, nesnází, protože infikuje lidské vnímání, pocity, myšlení, názory, přesvědčení a konání, za kterými je vlastní, mnohdy až egoistická touha něco mít, dostat, vlastnit... (třeba i na úkor druhého). Je to možná nejhorší virus, který si ve svém životě člověk dobrovolně udržuje, a který nepozorovaně vítězí nad ním a jeho životem. Důsledkem jsou trampoty, bolest, zklamání, utrpení...

Podporuje vytváření si omezujících programů, vzorců, vazeb, přesvědčení..., které záhy přitahují bolesti života. Žádná bolest, zklamání, utrpení nepřichází bezdůvodně, aby člověka trápila. Je důsledkem nesprávného pohledu na život a zároveň upozorňuje na přítomnost negativních programů a principů...

V auře působí podmínečná láska jako magnetická černá díra, přitahující vnější negativní energie. Svými nižšími vibracemi oslabuje auru, celkově snižuje i její vibrace, čímž je člověk více náchylný k přijímání vnějších negací.

 

Související obrázek

 

                                                                       Láska Bezpodmínečná

Jejím základem je rovnováha a jednotnost (nikoliv dualita). Je přítomna v nitru člověka (dovolí-li to), v jeho duši, duchu a obsahuje všechny energie, které člověk potřebuje ke svému životu i pro život ve vztazích, společnosti... Naplňuje člověka štěstím a Láskou zevnitř (místo očekávání příchodu štěstí a lásky zvenčí, prostřednictvím jiného člověka), čímž se vztahy s druhými lidmi pro něho stávají obohacením, nikoliv určujícím či nutným faktorem. Kvalita vztahů je o společném sdílení, nikoliv o vyžadování, očekávání či přetahování se mezi sebou, kdo má navrch, kdo vládne, ovládá a určuje..., čí názor a přesvědčení je správnější a důležitější.

Jemně a citlivě druhým nabízí Láskyplné energie místo vnucení, vtlačení a nechává druhé si svobodně vybrat a rozhodnout. Nenutí, nepožaduje, nemanipuluje, nekritizuje, neponižuje, neutlačuje, nevtlačuje, nepodřizuje, neobelhává, nezrazuje... Nezná nenávist, zlobu, závist, podvod, slávu na úkor druhých..., neubližuje, nezraňuje a neusmrcuje... Dává šanci každému se projevit dle jeho potřeby a pomáhá mu projevit jeho pravé vnitřní bytí.

Bezpodmínečná Láska má vysoké vibrace, silnou, nádherně čistou energii, která pomáhá člověku zpracovávat a odstraňovat programy, principy, vzorce..., tedy vše, co je příčinou jeho potíží, problémů, i nemoudrosti a nepochopení, občas i některých nemocí.

Aktivuje poznávání, pochopení a pomáhá kráčet po cestě Moudrosti. Je přirozeně silnou ochranou vůči veškerým negativním (podmínečným) energiím, svými vibracemi sceluje auru do ochranného štítu vůči energiím z okolí.

Pro člověka je velmi prospěšné učit se žít Bezpodmínečnou Láskou, Jejíma očima se dívat na okolní svět - bez jakýchkoliv iluzí a zaslepení, prostřednictvím Její moudrosti poznávat jakékoliv záměry, snahy, cíle, které jsou negativně zištné.

Možno říci, že je syntézou poznání a pochopení duality (polarity) lásky, její prožívání přináší člověku nové pocity a prožitky, plnou, trvalou harmonii, klid a mír, povznáší ho nad duální realitu...

Obsahuje v sobě principy permanentního vývoje Bytí bez hranic a stanovení nejvyšší dokonalosti (dokonalost je ohraničená a stagnující).

Pro člověka je velmi prospěšné si Pravdivě odpovědět, kterou kvalitou lásky/Lásky žije, kterou miluje sebe sama a kterou nabízí druhým. Žije-li Bezpodmínečnou Láskou, dokáže pochopit příčiny svých nesnází, zklamání, bolestí v lásce a dokáže změnit svůj život. Bolestivá láska je vždy láskou podmínečnou...

Bezpodmínečnou Láskou je třeba žít, zasloužit si ji, protože nikdo jiný ji člověku nesnese do klína, ani ho Ní nenaplní zvenčí. MŮŽE JI DÁT SOBĚ SAMÉMU POUZE SÁM!!!

 

                                                          NEMYSLI O DRUHÝCH, ALE O SOBĚ

My lidé máme potřebu hledat mnohá proč o druhých lidech. Proč dělají to a to a pak je posuzujeme, někdy odsuzujeme a pak i vynášíme posudky, dokonce i tresty..., ale toto není naším výsostným právem. Nesnaž se ani porozumět tomu, co je posláním života druhých. Oni musí žít, co si vybrali, a ty to nezastavíš ani nezměníš svojí vůlí. Snaž se raději porozumět a vydávat energii na to, co je tvým posláním - náplní svého života a toto dovrš žitím na Zemi....

A jestli si druzí plní své, anebo ne, proč a jak to žijí, v tomto nemáš právo hledat, protože ty nevíš, proč druzí tohle žít a naplnit mají. To ví jen a jen jejich duše.

Pokud druzí mají své intuice a dobře cítí, co mají žít, a ostatní je z nich strhávají a zrazují, pak jim nevědomky ztěžují naplnit život. Na druhou stranu, pokud mnozí nemají spojení se svojí intuicí a ty je v tomto citlivě podporuješ, pak jim dodáváš sílu k naslouchání svému životu. Neznamená to, že jim říkáš, co mají udělat, ale že je vedeš do ztišení v sobě, aby byli schopni sami naslouchat své duši, své intuici.

Vidíš......nevidíš.....znáš...neznáš.....všechna proč? Tak jen buď tím, kým máš ty sám být....to je nejjednodušší cestou pro tvůj klid v sobě.....

 

                                                            BEZ ZKOUŠEK TO OPRAVDU NEJDE!

Myslím, že toto mi můžete všichni potvrdit. A tak prosím neočekávejte ve svém životě jen nějaké žití ve stálé harmonii. Tak to opravdu není. Život je sinusoida. Po velkých propadech přicházejí stejně velké vzestupy. To je zákon!!!!!

Otázkou je, jestli realitu situace budete brát jako propad, anebo jen jako zkoušku, kterou máte projít a přitom si zachovat uvnitř sebe světlo a ne pocit utrpení, sebelítosti, zlosti atd....

Jestli vám něco přeji, tak právě toto. Abyste necítili utrpení, když do vašeho života přichází jako nečekaný host. Abyste se dokázali nad zkouškami povznést až právě do výšky té roviny, do které vás poté vynesou, a dokázali již v této úrovni žít. Abyste každému takovému "hostu" dokázali otevřít dveře, přijali ho s láskou do svého "srdce - domova", vyslechli ho, pohostili u nádherně prostřeného stolu, uznali jeho existenci ve stvoření a pak sytého nechali odejít v čase, který si sám zvolí.

V případě, že máme problémy, starosti, nedořešené situace a odmítáme je hned namístě vyřešit - vytváříme si právě tímto energetické bloky současné karmy. Naše myšlenky se pak k těmto negativním pocitům (nedořešeným problémům) vracejí a tím si sami neustále vytváříme negativní energii, kterou vyzařujeme nechtěně, nebo také záměrně do svého okolí.

Takový to stav naší mysli bude trvat tak dlouho, dokud si tento problém nevyřešíme a neodstraníme ho ze svých duchovních energií. V případě, že nejsme schopni tento problém vyřešit a neustále ho obcházíme a zatlačujeme ho do pozadí naší mysli, bude nám tento blok neustále škodit a odebírat mám naši životní energii.

Toto chronické ztracení životní energie se začne projevovat únavou, depresemi, různými bolestmi, a není-li ani v tomto časoprostoru problém vyřešen a tím blok odstraněn, přetransformovává se tento blok do našeho fyzického těla a projeví se jako nemoc např.: únavový syndrom, poruchy imunity, alergická onemocnění, plísňová onemocnění, cévní choroby a nádorová onemocnění.

Tyto bloky nám vzniknou v našem podvědomí a také v našem duševním a fyzickém těle, způsobují nám blokády v hlavních čakrách, a tím v dané části těla omezí energetickou cirkulaci a následně dochází k propuknuti příznaku nemoci a samotné nemoci, a také i nehod a katastrof, které nás potkávají během životní poutě na této planetě.

 
 

Přihlášení

Kategorie

Poslední fotografieStatistiky

Online: 1
Celkem: 803201
Měsíc: 3166
Den: 118